Skip to the content

Privat Politik

PERSONDATA
Sidst opdateret d. 7. januar 2019

Blue Pearl Books’ privatlivspolitik for private kunder, nyhedsbrevs-modtagere og brugere af Blue Pearls hjemmeside

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Blue Pearl (”vi” eller ”os”) håndterer dine personoplysninger. 

Privatlivspolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du fx beder om at modtage vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider.Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:Bluepearl.dk ejes af: 

Blue Pearl Books ApS
Jægersborg Allé 2A

2920 Charlottenlund

CVR NR: 40 59 23 77
Telefon: 39 30 19 20

E-mail: info@bluepearl.dk

Indsamling og brug af personoplysninger 


Når du søger på vores hjemmesider:

For at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores websites og udarbejder statistik herover. Statistikken anvendes kun i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.
I den forbindelse kan vi indsamle nedenstående personoplysninger:


• Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmesider
• Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider

• Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer

• Dine præferencer
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve:
For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personlige oplysninger:

• Navn 

• E-mailadresse
Når du handler på vores hjemmeside:

For at forbedre din brugeroplevelse og kunne give dig relevant service, herunder gennemføre din bestilling og levere til dig, kan vi indsamle nedenstående oplysninger: 

• Oplysninger om din købshistorik, herunder hvad du har købt, købstidspunkt, betalingsmiddel, kredit- og andre betalingsoplysninger, samt tracking-nr. på pakkeleverancer 

• Dine præferencer

• Oplysninger om din browseradfærd på hjemmesiden

• Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider

• Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse, og browserdetaljer

Når du kontakter os, vi kontakter dig: 

For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, f.eks. via e-mail, brev, telefon eller sociale medier:

• Navn, brugernavn og e-mailadresse

• Oplysninger om e-mails og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, som du åbner, herunder de links deri, som du klikker på

.

Behandlingsgrundlag


Vi sikrer os altid, at vi har et fyldestgørende grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne Privatlivspolitik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:

• En nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller aftale (fx at indsamle adresseoplysninger, således at vi kan levere bestilte produkter til dig)

• En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (fx at opbevare fakturaoplysninger som krævet efter Bogføringsloven)

• Vores berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor (fx når vi benytter dine oplysninger til at vurdere, hvordan vi bedst kommunikerer med vores kunder, således at vi kan præsentere vores kunder for den information og de produkter, som de finder mest interessante)

• Dit samtykke (hvis vi i særlige situationer har indhentet dette). Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.


Hvem deler vi dine personoplysninger med


Blue Pearl kan dele dine personoplysninger med:
• IT-leverandører, fragtfirmaer, finansielle institutioner og lignende leverandører og samarbejdspartnere til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter

• Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysningerVi deler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vore samarbejdspartnere kan levere deres tjenester. Vores samarbejdspartnere fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået aftaler med vores samarbejdspartnere, der sikrer, at samarbejdspartnernes niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Privatlivspolitik, og i øvrigt gældende lovgivning.


Samarbejdspartnere uden for EØS:
I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som publiceret af Kommissionen, som kontraktgrundlag.  Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger. Visse amerikanske virksomheder er certificeret under den databeskyttelsesordning som EU og USA har indgået aftale om, kaldet Privacy Shield, der bl.a. fastsætter et stærkt sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger. De amerikanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen, er forpligtet til at overholde disse regler og foranstaltninger. Virksomheder tilsluttet ordningen i USA kan frit indgå samarbejdsaftaler med europæiske virksomheder, og her er EU-Kommissionens standardkontrakt ikke nødvendig. Gå til www.privacyshield.gov for at få mere at vide om Privacy Shield-programmet.Blue Pearl har indgået aftale med følgende leverandører uden for EØS:


USA

• Microsoft Office 365 – cloudleverandør for vores Officepakke. Microsoft er Privacy Shield-certificeret. Se information om Microsofts privatlivspolitik her

• Google Analytics - indsamling af besøgsstatistik og i den forbindelse videregivelse af IP-adresser til Google. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart som udfører opgaver for dem. Google er Privacy Shield-certificeret. For information om Googles privatlivspolitik, klik her


• Facebook Inc. som underleverandør til Facebook Ireland - markedsføring af vore produkter. Facebook Inc. er Privacy Shield-certificeret. Se Facebooks privatlivspolitik her 

• Mailchimp - til fremsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp er Privacy Shield-certificeret. Se Mailchimps privatlivspolitik her

Opbevaring af dine oplysninger


Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne Privatlivspolitik. Medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil personoplysninger generelt blive gemt i vores økonomisystemer i 5 år efter seneste køb, således at bogføringslovens krav overholdes. Derefter vil oplysningerne blive slettet. I vores øvrige systemer opbevarer vi oplysningerne i to år efter seneste køb, således at vi kan overholde vores forpligtelser i tilfælde af eventuelle reklamationer efter købeloven. Er du udelukkende nyhedsbrevsmodtager, således at du ikke har foretaget et køb hos Blue Pearl, vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe du modtager vores nyhedsbrev. Ved tilbagetrækning af dit samtykke vil oplysningerne blive slettet. 

Dine rettigheder 


Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

• Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

• Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
• Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke 

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

• Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. DatatilsynetDer kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til fx. at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 
Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder


Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til:

info@bluepearl.dk mærket ”Persondata” eller pr. brev til:


Blue Pearl Books

”Persondata”

Jægersborg Allé 2A
2920 Charlottenlund I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.Hvis du er utilfreds med den måde, Blue Pearl behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Ændring af denne privatlivspolitik

Øverst i denne Privatlivspolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.