Denne hjemmeside har begrænset support til din browser. Vi anbefaler at skifte til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Blue Pearl Books er en socialøkonomisk virksomhed – hvad betyder det?

Blue Pearl Books er en socialøkonomisk virksomhed – hvad betyder det?

Blue Pearl Books er en socialøkonomisk virksomhed. Det er dog ikke alle, der ved, hvad det betyder. Vi har derfor skrevet dette indlæg.

 

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed har særligt fokus på at opfylde et socialt formål og bidrage positivt til samfundet. Dette formål opnås på den ene side ved at generere økonomisk gevinst på en bæredygtig måde, og på den anden side ved at reinvestere overskuddet i velgørende projekter. Det er kombinationen af de to formål, der kendetegner en socialøkonomisk virksomhed. 

Ifølge Erhvervsstyrelsen må en virksomhed betegnes som socialøkonomisk hvis:

  • Virksomheden har et socialt formål, der fx afspejles i virksomhedens vedtægter.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig i forhold til det sociale formål ved at involvere sine interessenter (fx medarbejdere og kunder).
  • Virksomheden håndterer sit overskud socialt, eller i andre socialøkonomiske virksomheder eller NGO’er.
  • Virksomheden kan dokumentere, at den faktisk er erhvervsdrivende f.eks. ved salg af bøger eller kurser og er uafhængig af det offentlige.

 

Hvad gør Blue Pearl Books til en socialøkonomisk virksomhed?

Grundlæggende handler det altså for en socialøkonomisk virksomhed om at skabe en bæredygtig forretning, der bidrager positivt til samfundet og gør en forskel for andre mennesker. For Blue Pearl Books er børns sundhed og trivsel altid i fokus.

Det overskud som forlaget generer, bliver geninvesteret i nye projekter, der gavner børns udvikling. Mere konkret betyder det, at vi bruger overskuddet på at skrive nye eller oversætte særligt udvalgte bøger, som omhandler småbørnspædagogik eller naturpædagogik, der passer ind i forlagets formål, herudover støtter vi hvert år en NGO, der opfylder vores krav om fokus på børn og natur.

 

Forlagets formål

Forlagets formål er at udgive bøger om småbørnspædagogik og naturpædagogik, og herigennem dele vores viden med forældre og pædagoger om hvordan, det er muligt at skabe gunstige rammer for en god og sund barndom – for vores børn.

Dette formål er rodfæstet i Børneøen Bonsai, som Blue Pearl Books udspringer af, og hvor vores pædagogiske bøger fungerer som en værktøjskasse, der hjælper til at bygge bro mellem daginstitution og hjemmet.

Derudover bliver vores bøger brugt til at oplære nye pædagoger og dermed til at muliggøre kontinuitet i det pædagogiske tilbud. Vores indsats er ikke kun rettet mod forældre og pædagoger i Danmark, vi har også besøg af studerende, forskere og pædagoger fra andre lande bl.a. England, USA og Japan.

Vores ønske er, at barndommen kan komme i fokus med udeliv og gode relationer alle steder. Der er mange meninger om, hvordan man skaber de bedste rammer for børnene. Hos os bliver der lagt væk på Steiner- og naturpædagogikken, fordi vi mener, at kontakten til naturen har en stor og positiv betydning for børns opvækst.