Denne hjemmeside har begrænset support til din browser. Vi anbefaler at skifte til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Pressemeddelelse – bogudgivelse: Barnet i naturen - Naturen i barnet

Pressemeddelelse – bogudgivelse: Barnet i naturen - Naturen i barnet

Undersøgelser viser, at dagens børn er mindre i naturen end hvad tidligere generationers børn var, og samtidig ved vi, at naturoplevelser og friluftsliv er med til at gøre børn sunde og give dem mod på at lære. Tidligere på året offentliggjorde Danmarks Naturfredningsforening en undersøgelse, der viste at, børn i dag er halvt så meget ude i naturen i hverdagen end deres bedsteforældre var, da de var børn. Med denne bog ønsker vi at skabe fokus på, hvordan naturen er et sundt og stimulerende læringsmiljø for børns udvikling. Naturen er et unikt rum, som børn kan vokse og eksperimentere i. Bogen tager udgangspunkt i børns iboende nysgerrighed og naturlige behov for bevægelse, og hvordan vi voksne kan skabe gode rammer og grobund for en sund udvikling i børns udeliv. Naturen byder på rige muligheder for sansemæssig variation og stimulation der er med til at understøtte den sundhedsfremmende pædagogik, og barnet får rig lejlighed til at udøve den mere risikofyldte leg som er så god og en nødvendighed for børns sunde udvikling. Bogen henvender sig til både forældre og fagfolk samt andre, som måtte have interesse for børn i naturen. Bogen har sit erfaringsgrundlag fra det daglige arbejde igennem snart 20 år i en skovbørnehave nord for København og tager afsæt i Rudolf Steiners menneskesyn og filosofi hvor mennesket anskues som værende grundlæggende forbundet med naturen.

Fra forfatterens introduktion: ”Siden jeg grundlagde skovbørnehaven Bonsai, har jeg været vidne til naturens mange gavnlige indvirkninger på børn og deres udvikling. De børn, som får lov til at være ét med naturen og følge naturens cyklus, får en unik mulighed for at mærke sig selv igennem naturen. Naturen tager bo i børnenes hjerter og bliver en følgesvend, som de vil tage med sig fremover, og naturen bliver et sted, hvor de kan mærke sig selv og finde ro og tryghed. Vi tror på, at naturen ligefrem skaber en styrke i barnet. Når vi opholder os i naturen, oplever vi en naturlig barskhed og mangfoldighed og som kontrast hertil en særlig skønhed.”

Fra forordet til bogen: “Det er mig en glæde at skrive et forord til denne bog, som inspirerende og sagligt fortæller, hvordan man kan vække barnets interesse for naturen og samtidig øge dets forståelse for sig selv.” Kjeld Fredens, Læge, hjerneforsker og adj. professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Om bogen:

Titel: Barnet i naturen. Naturen i barnet. Sundhedsfremmende pædagogik. Forfatter: Rikke Rosengren Udgivelsesdato: 4. oktober 2018 Forlag: Blue Pearl ISBN: 978-87-996874-5-9 Hæftet, 180 sider. Pris: 330,-

 

Presse: Kristeligt dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sans/boern-har-brug-sansenaturen?fbclid=IwAR2PbSvmrlc7vt6EwGKxt6VucnUOMoSJCSGOOmImswWvIk5hjPqiJrjiZOo

Villabyerne: http://gentofte.lokalavisen.dk/nyheder/2018-11-15/-Bæredygtighed-i-børnehøjde-Vifår-nogle-mennesker-som-føler-sig-forbundet-til-naturen-og-vil-gå-forrest-for-at-kæmpe-for-den3514293.html?fbclid=IwAR1Bw5lwQsxZj_Dotv3THZnq5_QKBd8qwNiT0pik73RrCqJ9QiiQqxb1jY8i