Denne hjemmeside har begrænset support til din browser. Vi anbefaler at skifte til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Pressemeddelelse – bogudgivelse: Barnets udvikling gennem tilknytning og leg

Pressemeddelelse – bogudgivelse: Barnets udvikling gennem tilknytning og leg

Barnets udvikling gennem tilknytning og leg” er en dansk oversættelse af Deborah MacNamaras bog ”Rest, Play, Grow”, som er baseret på den canadiske psykolog, Dr. Gordon Neufelds tilknytnings- og udviklingsteori.

Bogen formår på en særlig måde at formidle nogle vigtige og kloge indsigter på en humoristisk og vedkommende facon og præsenterer os for det, der ofte er så selvfølgeligt, at det næsten ikke er til at få øje på. Herved åbner bogens budskab op for nye perspektiver på forældreskabet, som kan forstærke tilknytningen med vores børn. Bogen tager os gennem eksempler, forskningsresultater og udviklingspsykologiske indsigter og bliver på denne måde en vejledning til, hvad vi kan gøre, for at et barn kan vokse op og blive et helt, modstandsdygtigt og tillidsfuldt menneske i sund trivsel og med et godt selvværd.

Forskere verden over er i skrivende stund på mærkerne over, at børns frihed til at lege bliver underprioriteret. Leg giver barnet mulighed for at udfolde sin fantasi frit, og det er en absolut nødvendighed for det lille barn; det er en investering i barnets videre læring, evnen til at bevare sin nysgerrighed og glæde ved livet, udvikle sociale kompetencer for at kunne interagere med andre mennesker, samt at kunne mærke både egne og andres grænser. Når børn leger, udvikles deres hjerner! Derfor skal vi værne om legen. Den nationale sundhedsprofil 2018 fortæller, at et historisk højt antal børn og unge mistrives, og at denne mistrivsel er steget eksplosivt op igennem 00’erne og 10’erne. Vi må kæmpe for barnets ret til en barndom, hvor der er plads og tid til både leg, hvile og udviklingen af sociale færdigheder og evnen til at danne nære relationer, og bogen giver et godt indblik i, hvordan vi muliggør disse betingelser – løsningen ligger nemlig hos de voksne.

Bogen gør os opmærksomme på grundlaget for al trivsel og udvikling; nemlig gode relationer og tilknytning til andre mennesker. Børns sult efter at være i gode, nærende relationer er ligesom fysisk sult og skal mættes mange gange dagligt. Det er de voksnes ansvar – men i dag er skærmen, som tager meget af vores børns tid, blevet en ihærdig konkurrent om vores børns opmærksomhed, men de må aldrig erstatte behovet for den ægte relation imellem mennesker. Deborah MacNamaras bog giver os et bestyrkende perspektiv på forældreskabet; at styrken til at opdrage ligger i børns tilknytning til deres voksne.

Barnets udvikling gennem tilknytning og leg” er en stemme i kampen for barnets ret til en barndom og kan købes via Forlaget Blue Pearl: www.bluepearl.dk og koster 330 kr.

Indkøbsvogn